Les emocions

dilluns, 22 d’octubre de 2012

Les emocions i les noves tecnologies

El propòsit i objectiu principal d'aquesta síntesi consisteix en entendre per què les emocions tenen una forta relació amb el llenguatge, i com és possible expressar aquestes emocions a través de l'ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). La irrupció de les últimes tecnologies en el nostre dia a dia ha generat noves experiències que obren la porta d'una nova dimensió del territori emocional que justament ara estem començant a comprendre i analitzar.

El que pretenem és, principalment, l'estreta relació que hi ha entre emocions i llenguatge. Sobretot, ens hem centrat en entendre per què les emocions tenen una forta relació amb el llenguatge, i com és possible expressar emocions a través l'ús de les TIC.

Expressar emocions suposa participar amb i en la vida de les persones amb les quals ens relacionem. Les emocions, com a procés social, també estan constituïdes per la inestabilitat i estan sotmeses a una necessitat de definició permanent, evolucionant incessantment i desenvolupant-se en un procés iteratiu mitjançant el llenguatge.

 Ningú no posa en dubte actualment que l'ús de les noves tecnologies comporta l'accés a noves experiències. Això és així perquè l'àmbit de les noves tecnologies és un camp on estan irrompent noves emocions que requereixen ser analitzades i compreses. Es tracta d'emocions inseparablement unides a l'ús dels dispositius tecnològics, cada vegada més presents en totes les esferes de la nostra vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada